روح سفالی

ما همه زادة یک روحیم

روح سفالی

ما همه زادة یک روحیم

خاکم که موزه‌های جهان غبطه می‌خورند
بر شوکت همیشة روح سفالی‌ام...

۱ مطلب با موضوع «من و لایه‌های این جهان» ثبت شده است

انسان دستِ هزارم

پنجشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲ ق.ظ

می‌توانید فکر کنید که در جهان، دیگر هیچ چیزی نمانده که ما برای اولین بار تجربه‌اش کرده باشیم و این یعنی انسان‌های ثانویه لذت کشف و شهود را از دست داده‌اند و کنجکاوی دیگر نیرویی زندگی‌بخش نیست. شاید ما در جهانی هستیم که همه‌ی ظرفیت‌هایش را برای آدمی رو کرده است و دیگر دستش خالی است و شاید ما انسان دستِ هزارم این جهانیم بی هیچ تجربه‌ای که قبلا کسی کشفش نکرده باشد، شاید!...

  • روح سُفالی